Content1 | col1

Barn med særskilte behov (oppvekstfag)

Deltid 2 år

60 fagskolepoeng

 

Stedbasert: 1 undervisningsdag + 1 veiledningsdag pr. uke.

 

Endrede samfunnsforhold påvirker barns oppvekstsvilkår. Kompetansekartlegging i barnehagene (GLØD-prosjektet) har avdekket stort behov for mer kunnskap om barn med særskilte behov. Med dette studiet blir du bedre i stand til å yte tidlig innsats og gi barna du jobber med, bedre sjanser for å klare seg godt senere i livet.

 

Studiet gir deg bred kunnskap innen mange fagfelt – etikk, kommunikasjon, sosiologi, pedagogikk og lovverk, for å nevne noe. Du får sterkt etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for barna, deres foreldre og arbeidsplassen din. Studiet egner seg best for deg som har noen års arbeidserfaring fra barnehage, uansett om du er faglært barne- og ungdomsarbeider eller ufaglært assistent.

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, barnepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider og aktivitør. 

 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

 

2. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

 

I tillegg er dette et krav:

  • Studenten må ha et ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet.

  • Studenten leverer en bekreftelse fra arbeidsgiver. 

 
 

Økonomiske insentiver

Arbeidsgiver kan søke om tilrettelegging på 50 000 Kr pr. ansatt i barnehage gjennom Fylkesmannen i Østfold. Midlene skal brukes til å tilrettelegge for studiedeltakelse. For mer informasjon om midlene, trykk her.

For å søke om midler last ned søknadsskjema, trykk her.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gjennomføres med én fast undervisningsdag pr uke. I tilegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker etter emne 4. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO. For søkere som ikke er i arbeid skaffer skolen praksisplass. Praksis gjennomføres sammenhengende over 10 uker hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

 

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag 

2.    Pedagogikk og didaktikk

3.    Helsefremmende og forebyggende arbeid

4.    Barn og unge med særskilte behov 

5.    Praksis over 10 uker inkludert veiledning

6.    Hovedprosjekt

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med barn med særskilte behov i f.eks ungdomsklubber, barnehager, skoler og SFO og avlastningsboliger for barn og unge. 

Relevante ressurser

Brosjyre »

Råd ved kjøp av Pc »

Litteraturliste »

Studieplan ››

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner