Content1 | col1

Kreftomsorg og lindrende pleie

Deltid 2 år.

60 studiepoeng

 

Stedbasert: 1 undervisningsdag + 1 veiledningsdag pr. uke.

 

Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes. På dette studiet får du brede kunnskaper og du blir i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassede tiltak for hver enkelt pasient.

 

En utdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering i tillegg til lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell i arbeidet med lindrende pleie både for kreftpasienter og andre, som AIDS- og ALS pasienter. Med denne tilleggskompetansen kan du gi et viktig bidrag til å styrke et faglig godt tilbud i den kommunen eller sykehuset du arbeider på.

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende innen helsefag. 

 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

 

2. Søkere som kan dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis uten fagbrev, og med realkompetase i felles allmenne fag som tilsvarer læreplanen for VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger.

 

3. Søkere med autorisasjon som "sykepleier" eller "vernepleier" kan komme inn på realkompetanse.

 

I tillegg må politiattest fremlegges ved opptak.

 

 

Søkere med utenlandsk utdanning:

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet 2006.

  • Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå med minimum ferdighetsnivå på B2.

  • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Politiattest må fremlegges ved opptak.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. 

 

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til et hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 

2.    Kreftsykdommer og behandlingsformer

3.    Rehabilitering

4.    Lindrende omsorg ved livets slutt (palliasjon)

5.    Praksis

6.    Hovedprosjekt

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagskolekandidat innen kreftomsorg og lindrende pleie og gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.


Relevante ressurser

Studieplan 2018-2020 »

Litteraturliste 2018-2020 »

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner