Content1 | col1

Helse, aldring og aktiv omsorg

Deltid 2 år, Stedbasert

60 fagskolepoeng

 

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har gått helse- og oppvekstfag på VGS (tidligere helse- og sosialfag), eller for deg jobber som innen helsesektoren som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

 

Formelle kvalifikasjoner etter endt studium
Fagskolekandidat innen helse, aldring og aktiv omsorg. 

Studiets oppbygning
På individplan omfatter studiet alle typer helse-og sosialtjenester som er rettet mot de behov den enkelte har. På samfunnsplan omfatter omsorg planlegging, gjennomføring og evaluering av helse- og sosialtjenester på tvers av sektorer og mellom og innenfor ulike institusjoner. Felles for disse tjenestene på individ- og samfunnsplan, bør være at de tar utgangspunkt i eldre menneskers selvbestemmelse, muligheter og ressurser og at det mellommenneskelige og etiske aspektet blir vektlagt. Studiet inneholder 10 uker praksis på heltid. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant til studiet.

Karrieremuligheter
Yrkesutøvere med videreutdanning i eldreomsorg har kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre.
Aktuelle arbeidsplasser etter endt utdanning:

  • Geriatrisk avdeling i sykehus
  • Hjemmebasert omsorg
  • Bo- og behandlingssenter i sykehjem
  • Omsorgsboliger

 

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i Helsefag - Helse, aldring- og aktiv omsorg

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra helse- og oppvekstfag/sosialfag.
  2. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve 
  3. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering


Relevante ressurser
Råd ved kjøp av Pc »
Se fagplaner»

Brosjyre (pdf) ››

Se litteraturliste ››

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner