Content1 | col1

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Deltid 2 år.

60 studiepoeng

 

Stedbasert: 1 undervisningsdag + 1 veiledningsdag pr. uke.

 

Informasjonsteknologi brukes i stadig større grad, også i helsevesenet, og behovet for kompetanse innen helseadministrasjon er stort. Dette studiet egner seg godt for deg som jobber som helsesekretær, tannhelsesekretær eller saksbehandler i primær- og spesialisthelsetjenesten. Du vil få bred og etterspurt kompetanse som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

 

Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomistyring og kjennskap til regnskapsrutiner. Studentene skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Du får økte ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av kollegaer, pasienter og pårørende.

Studiet gir deg økt kompetanse til å utføre administrative oppgaver, planlegge, organisere og iverksette tiltak i tråd med organisasjonens behov.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsesekretær/tannhelsesekretær eller fagbrev innen helsefag eller kontorfag.

 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

 

2. Søkere som kan dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis uten fagbrev, og med realkompetase i felles allmenne fag som tilsvarer læreplanen for VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger.

 

3. Søkere med autorisasjon som "sykepleier" eller "vernepleier" kan komme inn på realkompetanse.

 

I tillegg må politiattest fremlegges ved opptak.

 

 

 

Søkere med utenlandsk utdanning:

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet 2006.

  • Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå med minimum ferdighetsnivå på B2.

  • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Politiattest må fremlegges ved opptak.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke som gjennomføres tredje semester. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

 

Studiet betår av tre hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene

2.    Kommunikasjon, kundebehandling og saksbehandling

3.    Organisering, kvalitetssikring og finansiering

4.    Praksis

5.    Hovedprosjekt

 

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagskolekandidat og du vil finne de fleste jobber som saksbehandler innenfor kontor og adm. på sykehus, NAV, private helsetilbydere og legesenter, kommunale helsehus, hjemmebaserte tjenester, helsestasjoner for barn og unge, eldre, gravide, innvandrere, rus og psykiatri, kommunal virksomhet som arkiv, lønn/personal og utdanningsinstitusjoner.

 

Relevante ressurser

Studieplan 2018-2020 »

Litteraturliste 2018-2020 »


Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner