Content1 | col1

Barsel- og barnepleie

Deltid 2 år.

60 studiepoeng

 

Stedbasert: 1 undervisningsdag + 1 veiledningsdag pr. uke.

Nettbasert med samlinger: 12 samlinger à 3 dager over 2 år. Mellom samlingene foregår studiet på nett.

 

Er du interessert i kvinner og barns liv og helsevilkår? Da kan barsel- og barnepleieryrket være noe for deg. Barsel- og barnepleie er en videreutdanning hvor du lærer å ta intiativ til å planlegge, organisere og iverksette pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke barn og pårørende. Etter endt utdanning kan dine arbeidsoppgaver innebære å assistere ved fødsler og barselomsorg, veilede barselkvinner i amming, samt gi omsorg og pleie av nyfødte, premature eller syke barn.

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier, fra studieretning innen helsefag. 

 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

 

2. Søkere med autorisasjon som «sykepleier» eller «vernepleier» kan komme inn på realkompetanse.

 

I tillegg må politiattest fremlegges ved opptak.

 

Søkere med utenlandsk utdanning:

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet 2006.

  • Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå med minimum ferdighetsnivå på B2.

  • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Politiattest må fremlegges ved opptak.

 

Oppbygging og arbidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 12 ukers praksis. Praksisukene er delt i to perioder, 8 uker ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk og 4 uker ved nyfødtintensiv-, barneavdeling eller annet  relevant praksissted som for eksempel barnebolig eller helsestasjon. Praksis er 30 timer i uka.

 

OBS! Praksis kan foregå på annet sted enn studentens hjemfylke.

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 
2.    Svangerskapet 
3.    Fødsel og barseltid 
4.    Premature barn 
5.    Barnesykepleie 
6.    Praksis
7.    Hovedprosjekt


Kompetanse og jobbmuligheter

Med fagskoleutdanning som barsel- og barnepleier, vil du finne de fleste jobber innenfor føde- og barselavdeling, barneavdeling, nyfødtintensivavdeling, barnehage, asylmottak eller skole (med barn med spesielle behov) eller du kan være personlig assistent for barn.

 

Relevante ressurser

Studieplan 2018-2020 »
Litteraturliste 2018-2020 » 

Samlinger for nettbaserte helseutdanninger skoleåret 2018/19 ››

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner