Content1 | col1

Barsel- og barnepleie

Deltid 2 år. Velg mellom Stedbasert eller Nettbasert med samlinger

60 fagskolepoeng

 

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har gått helse- og oppvekstfag på VGS (tidligere helse- og sosial), eller for deg som jobber innen helsesektoren, men ønsker høyere formell kompetanse.

 

Opptakskrav
For å bli tatt inn på studiet må du kvalifisere deg på minst ett av kriteriene under:

  • fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag. Det kreves fagbrev som helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller utdanning som hjelpepleier.
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Studiets oppbygging
Studiet er bygd opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. Praksisperioden er totalt på 12 uker. Praksisukene er delt i to perioder, 8 uker ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk og 4 uker ved nyfødtintensiv-, barneavdeling eller annet  relevant praksissted som for eksempel barnebolig eller helsestasjon. Praksis er 30 timer i uka.

Nettbasert studie vil si at det er 12 samlinger à 3 dager over 2 år. Mellom samlingene foregår studiet på nett.

Jobbmuligheter

Med fagskoleutdanning innen Barsel- og barnepleie, vil man finne de fleste jobber innenfor føde- og barselavdeling, barneavdeling, nyfødtintensivavdeling, barnehage, asylmottak eller skole (med barn med spesielle behov), personlig assistent for barn.


 

OBS! Praksis kan foregå på annet sted enn studentens hjemfylke.

     

Relevante ressurser

Studieplan 2017-2019 »
Se litteraturliste »
Brosjyre (pdf) »

Råd ved kjøp av Pc »

Samlinger for nettbaserte helseutdanninger skoleåret 2017/18 ››

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner