Content1 | col1

Maskinteknikk

(Heltid 2 år – deltid 3 år med undervisning 1 dag (0810-1540) og 1 kveld (1700-2105) pr. uke)

 

120 studiepoeng

 
Utdanningen passer spesielt godt for deg som har gått TIP-linje på VGS eller som jobber innenfor ulike mekaniske fag, men som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

 

Formelle kvalifikasjoner etter endt studie i Maskinteknikk:

  • Tittel: Fagskoleingeniør.

 

Studiets oppbygging:
Studiet er praktisk lagt opp med kombinasjon av klasseromsundervisning og IT-bruk. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter skolen samarbeider med.

Karrieremuligheter:
Konstruktør
Arbeidsleder
Salg/markedsføring
Produktutvikling
Grunnlag for faglærer i videregående skole

Opptakskrav:
For å bli tatt inn på studiet Maskinteknikk må du tilfredsstille minst ett av kravene nedenfor:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene 1. og 2. år yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.


Relevante ressurser for Maskinteknikk:

Nasjonal plan ››

 Litteraturliste 2018-2019 »

 


Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner