Content1 | col1

Bygg

(Heltid 2 år – deltid 3 år med undervisning 1 dag (0810-1540) og 1 kveld (1700-2105) pr. uke)

 

120 studiepoeng

 

 Utdanningen passer spesielt godt for deg som har erfaring fra byggebransjen, enten med fag-, svennebrev eller lang erfaring, og at du i tillegg har et ønske om å endre din arbeidssituasjon til noe mer utfordrende enn rent produksjonsarbeid.

En fagskoleingeniør vil kunne få arbeidsoppgaver på mellomledernivå. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

 

Formelle kvalifikasjoner etter endt studie i Bygg:

 • Tittel: Fagskoleingeniør.
 • Med teknisk fagskole og fagbrev i tillegg til praksis er man for eksempel kvalifisert i tiltaksklasse 2 for utførelse etter godkjenningsforskriften i henhold til Plan- og bygningsloven.
 • Teknisk fagskole er godkjent som teknisk utdannelse for lærere i yrkesfaglig videregående skole.
 • Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.


Studiets oppbygging:

 • Arbeidsformen for studiet vil være forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.
 • Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter.


Karrieremuligheter:

 • Som fagskoleingeniør i byggfag vil du kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.
 • Utdanningen gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen.


Opptakskrav:
For å bli tatt inn på Bygg-studiet må du tilfredsstille minst ett av kravene nedenfor:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene 1. og 2. år i yrkesfaglige studieretninger.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.


Relevante ressurser:

Nasjonal plan ›› 

Litteraturliste 2018-2019 »

 


Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner