Content1 | col1

Prosessteknikk

(Deltid 3 år med undervisning 1 dag (0810-1540) og 1 kveld (1700-2105) pr. uke, - nettbasert 3 år med undervisning 6 samlinger i året)

 

120 studiepoeng

 

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har gått TIP på VGS eller for deg som jobber i prosessindustrien, men ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

Formelle kvalifikasjoner etter endt studie i Prosessteknikk:

  • Tittel: Fagskoleingeniør.

 

Studiets oppbygging:
Studiet er praktisk lagt opp med kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratorium. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som skolen samarbeider med.

Karrieremuligheter:
Arbeid i prosessindustrien
Arbeid innen HMS og kvalitetssikringssystem
Arbeid innen salg av utstyr til prosessindustrien
Mellomleder
Grunnlag til faglærer i videregående skole

Opptakskrav:
For å bli tatt inn på studiet Prosessteknikk må du tilfredsstille minst ett av kravene nedenfor:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene 1. og 2. år i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Relevante ressurser for Prosessteknikk:

Nasjonal plan ››
Litteraturliste 2018-2019 »

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner