Content1 | col2

En tidligere student i maskinfag forteller

Opprinnelig er jeg utdannet biloppretter, men i tiden før jeg begynte på  Fagskolen i Østfold (Maskinfag – Maskinteknikk) jobbet jeg noen år som produksjonsarbeider/reparatør og deretter i driftsavdelingen til ett større call-senter.

Etter at jeg fullførte Fagskolen i Østfold gikk jeg rett ut i jobb som prosjektingeniør ved Aker MH AS i Horten. Aker MH AS designer, konstruerer og bygger oljeboringsutstyr til kunder over hele verden.

Alle fagene jeg hadde ved Fagskolen i Østfold er i større eller mindre grad relevant til de arbeidsoppgavene jeg har i dag, og utdannelsen min ved Fagskolen i Østfold var helt avgjørende for at jeg arbeider der jeg gjør i dag.

Vi var en forholdsvis liten klasse med ett bredt spekter av tidligere erfaring blant de i klassen. Det var et godt samhold hvor alle var behjelpelige og samarbeidet med hverandre der hvor det var mulig.

Martin K. Mikalsen

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner