Content1 | col3

Hovedprosjekter

På denne siden vil vi presentere hovedprosjekter fra tekniske fag. Dette er det avsluttende prosjektet for studentene på hver enkelt studieretning. Her er en kort beskivelse.

 

Hovedprosjekter 2018

Kommer fortløpende

 

Basestasjon Våler kommune

Langemyr Grålum

Kulås terrasse 8 - Backe Østfold

Veitransportør for produksjonslinjen - Rockwool

Fredrikstad bryggerier

Test og sluttkontrollstasjon- Nelfo Østfold 

Navestadveien 20

Jet-Flip - Løfteanordning til vannskuter

Buffersystem - Husqvarna

Prosjektering av rørgate/gangbru mellom to bygninger

Sammenhengen mellom smak og mikrobiologisk analyse i et utvalgt pølseprodukt fra Stabburet

Borg fryseterminal

Hva gjør montering av varmeveksler med produksjonstiden over krystallere? - Kronos Titan

Omsorgsboliger – Carlbergveien

Torbjørnskjær

 

Bygg 2017.

Folkestad.

Holteskogen

Flerbrukshall i massiv tre

Eiendomsutvikling Moss

Nye Stadium Panorama

Glommatunellen i Sarpsborg

Produksjonshall i stål på Øra i Fredrikstad

 

Elkraft 2017.

Fremtidens energi

Prosjektere samt kalkulere fordeling, styring og installasjon av et pumpeanlegg

Prosjektering av det elektriske installasjonen for Grønlandsleiret 61

AMS Solution, Ny energimåler, ny hverdag!

Utarbeide andbudsbeskrivelse for den elektroniske installasjon iht.tegninger fra Norbygg AS

Automatisering av gamle ventilasjonsanlegg

Prosjektering av Råde senter

 

Matteknikk 2017.

Kartlegging av pølser for overgang fra manuell til automatisert pakking på Orkla Foods, Stabburet 

 

Maskinteknikk 2017.

Friksjonsfritt lagerhus

Gulvluke Kronos Titan

Rullebane for aluminium-valseblokk

 

Prosessteknikk 2017.

Automatisere og optimalisere prosessen for blanding av maling

 

Bygg og anlegg med fordypning bygg 2016.

Prosjektering av næringsbygg på Gressvik

Prosjekterende ingeniører for Kronos Titan sitt nye administrasjonsbygg

Prosjektering av 2 bygg med hver 6 leiligheter i Sarpsborg for Østfold Invest AS

Prosjektering av lagarbygg for AF-gruppen i Råde

Bygging av blokker i TEK10 med prefabrikerte veggelementer for Hersleth Entrepenør AS på Sole - Vestby

Prosjektering av nytt bygg i Sarpsborg for E-Tech

G3 Consult i samarbeide med Veidekke AS tegnest en blokk på 6 etasjer i BIM - dataflyt

 

Elektro med fordypning elkraft

Moderne oppvarmingsenergi

Prosjektrering av elkraft ved Havaristen i Ytre Enebakk

Prosjektering av elektro på kontordel til ASKO Norge

Prosjektering av belysning, elkraft og ekom på kontorbygg for amedia

Prosjektering av elektroinnstallasjon ved nybygg til Brenne Auto i Sarpsborg

 

Teknisk og industriell produksjon med fordypning maskinteknikk

Forbedring av Bundelmaskin på Gyproc AS

Videreutvikling av kassestablemaskin for Dynatec

Konstruksjon/forbedring av "Sludge dewatering skid" (slamfilter) for WÄRTSILÄ avd. Moss

Plassering/utnyttelse av plass i båt for Eker Design

 

Kjemi med fordypning matteknikk

Verifisering av uttakspunkter for bakterieprøver på Nortura Gilde Gol

Omgjøring av låve til mathall

Bamserudlåvens sorbet - fra resept til prototyp

 

Kjemi med fordypning prosess

Automatisering av temperaturregulering ved Dynea AS

Grunnvann fra problem til ressurs ved Klemetsrudanlegget AS

 

Bygg og anlegg med fordypning bygg 2015.

Holstadbygget Råde »

ProKon Bygg - Spydeberg »

Pro One Holstadbygget »

Mother India prosjektet »

Stenhammer Terrasse »

Vardentoppen Nesodden »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner