Content1 | col3

Søk opptak

Søknadsfrist

Fristen for å registrere søknad på fagskoleutdanning er 15. april kl 23:59. 

Søknadsfrist for det nasjonale opptaket er 15.april, og det skal søkes elektronisk på www.vigo.no. Ved innlogging på www.vigo.no kreves passord og engangskode til MinID, smartkort fra Buypass, USB-pinne fra Commfides eller BankID. Bare unntaksvis (se under) kan det søkes på papir.

Når søknaden din er registrert i www.vigo.no, og du har godkjent karakterer fra skolegang og/eller fag/svennebrev, er det ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon på dette, skolen ser de samme opplysningene. Husk å laste opp all dokumentasjon under punktet Vedlegg på det du registrerer selv (utdanning, fag-svennebrev/praksis, attester).

Mangler du norsk fødselsnummer?

Bare dersom du ikke har norsk fødselsnummer, kan du benytte papirsøknadsskjema. Skjema finner du på www.fagskoleopptak.no (søke papir).

 Svar i mai

Når det nasjonale opptaket er ferdig, sendes det ut melding om dette på epost 16. mai (med svarfrist 31.mai). Suppleringsopptak (andre opptak) gjøres kjent 4. juni, med svarfrist 18. juni. Dersom det er ledige plasser, kan skolen tildele studieplasser helt fram til skolestart. NB: Det er mulig å søke studieplass også etter 15.april. Fagskolen i Østfold overtar opptaket etter 20. juni, hvor det vil bli mulig å søke opptak via vårt elektroniske søknadsskjema på våre hjemmesider.

OBS! Ønsker du full oversikt over opptakskravene til de enkelte studier, les på hver studieretning.

Gå til studietilbud her ›› 

 

Opptakskrav tekniske studier:
 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).
 • Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Søkere med utenlandsk utdanning les mer »

 

Opptakskrav helse- og oppvekst studier:

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag**.
 • Realkompetanse, gjennom relevant praksis*
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Politiattest må fremlegges før praksisperioden.
 • Søkere med utenlandsk utdanning les mer »

 

**Unntak for Helseadministrasjon- og pasientrettede IKT-systemer. Se opptakskrav her.

*Unntak for Barsel- og barnepleie. Se opptakskrav her


Studietilbud          Fordypning Kurskode
Tekniske fag Bygg heltid FTB01H
Bygg deltid FTB01D
  BIM-tekniker, konstruksjon deltid
FTI02D
Elkraft heltid FTE03H
Elkraft deltid FTE03D
Prosessteknikk deltid FTK01D
Prosessteknikk nettbasert FTK01N

Matteknikk deltid FTK02D
Matteknikk nettbasert FTK02N
Maskinteknikk heltid FTT04H
Maskinteknikk deltid FTT04D
Maskinteknikk nettbasert FTT04N
Helsefag Psykisk helsearbeid og rusarbeid
FHH14D
Kreftomsorg og lindrende pleie FHH05D
Helse, aldring og aktiv omsorg
FHH12D
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer           FHH03D
Livsstils- og kroniske sykdommer
FHH13D
Barsel og barnepleie FHH07D
  Barsel og barnepleie nettbasert FHH07N
  Logistikk og service i helsetjenesten FHH55N 
Oppvekstfag Barn med særskilte behov FHO01D

 

 

   
 • Kurskoder som slutter med H er heltidsstudier over 2 år.
 • Kurskoder som slutter med D er deltidsstudier over 2 år (Helse- og oppvekstfag), 3 år (alle tekniske studier bortsett fra BIM som går over 2 år)
 • Kurskoder som slutter med N er nettstudier med fellessamlinger over 2 år (helsefag) og 3 år (tekniske studier)
 • For alle Helse- og oppvekst studiene kommer i tillegg praksis på 10 - 12 uker (gjennomsnitt 30 timer pr. uke).
 • Skolenummeret er 70001.

 

 

Lurer du på noe? - Ring 69 38 13 00

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner