Content1 | col2

For studenter


Studentrådet

Studentrådet ved Fagskolen i Østfold er et bindeledd mellom studentene og fagskolen. Rådet består av klassetillitsvalgte fra alle utdanningene. Rådet jobber for å fremme studentenes ønsker og krav for et best mulig læringsmiljø, samt sikre studentenes faglige rettigheter. Rådet tar opp spørsmål og forslag, drøfter disse og tar det videre opp med ledelsen, styret eller andre aktuelle personer. 

 

Ved spørsmål eller forslag kan det sendes mail til: studentraadfagskolen@ostfoldfk.no. Eller dere kan ta kontakt med studentrådet på studentrådskontoret i 1.etasje. Åpningstider kommer vi tilbake til.

 

Alle studentene ved Fagskolen i Østfold er medlemmer i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Les mer om ONF sitt arbeid her ››

 

Avvik

Ønsker du å melde avvik om noe på skolen, gjør du det i Fronter eller du kan gjøre det via å trykke på denne linken her.

 

 

Studentvelferd

Fagskolen i Østfold har en samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold (HiØ) om bruk av kantine, kaffebar, bokhandel og bibliotek. Avtalen gir studenter og ansatte tilgang til følgende lokaler og bruk av tjenester ved HiØ.

 

Kantine og kaffebar

Kantine og kaffebar driftes av Studentskipnaden i Østfold (SiØ)Kantinen har studentene i hovedfokus som en prioritert kundegruppe.   

 

Bokhandel

Index er en bokhandel som spesialiserer seg på litteraturen på studiene som er på hver campus. Index forhandler alle bøker som Fagskolen i Østfold melder inn fra gjeldende litteraturlister.

Last ned "Bok på campus" appen og få gode tilbud. Odd her er en trivlig fyr som gjør alt for å hjelpe studentene!

 

 

Bibliotek (Hiø)   

Biblioteket skal bidra til å styrke læringsmiljøet ved å være en aktiv støttespiller for studentene i deres studier. De skal skape et inspirerende arbeidsmiljø og sørge for at studentene får bred tilgang til nødvendig faglitteratur i forbindelse med studiene.

 

I bibliotekets åpningstid er skranken betjent. Etter kl. 15.45 (15.00) mandag til torsdag er skranken betjent av studentvakter for ut- og innlevering av bøker. Biblioteket tilbyr bibliotekundervisning og informerer om sine tjenester, de hjelper studentene med å finne frem i biblioteket, søke i Oria og i andre databaser. Biblioteket har en mediesamling som er aktuell og oppdatert for å dekke studentenes behov og har elektronisk tilgang til aktuelle databaser.

 

Studentene ved Fagskolen i Østfold kan foreta innlån, søke i databaser og få hjelp til å formidle videre til riktig institusjon når en ikke finner relevante  opplysninger om et emne i egne samlinger. Brukerne skal få tilbakemelding eller bli henvist videre senest ved arbeidsdagens slutt dagen etter, hvis ikke annet er avtalt. Biblioteket forplikter seg til å ha pensumlitteraturen i to eksemplarer, hvorav det ene skal være til dagslån.

 

Fagskolen i Østfolds bokstamme er overført og katalogisert hos HiØ og skolen disponerer 25 hyllemeter kun til bøker reservert fagskolen. Innkjøp av bøker, abonnement på tidsskrifter eller databaser ønsket spesifikt for fagskolen kjøpes inn av HiØ og faktureres fagskolen. Lånetid på bøker er 4 uker og tidsskrifter (hefte) er lånetiden 1 uke. For studenter i fagskolen er det mest aktuelt med databaser hvor de finner artikler på norsk eller nordisk språk, men i tillegg er det et utvalg databaser som viser til forskning publisert på engelsk som kan være aktuelt for noen.

Databasene finner studentene på bibliotekets hjemmesider.

 

 

Velferdsgoder

 

Lånekassen

For studieåret 2017/2018 får studenter utbetalt 106 340 kr i basisstøtte fra Lånekassen. Studenter kan i tillegg søke om foreldrestipend og forsørgerstipend. Foreldrestipend i inntil 49 uker, i 3 uker før fødselen og 46 uker etter. Foreldrestipendet tilsvarer basisstøtten, og hele beløpet blir gitt som stipend. Forsørgerstipend kan studenten motta dersom den bor sammen med barn født i 2002 eller senere.

 

Studieveiledning

Studieveileder er en ressurs for studenter som trenger å snakke om ting ved studenttilværelsen de synes er vanskelige. Om en student har dysleksi, ADD, ADHD eller andre diagnoser, kan studieveileder bistå med informasjon om hvor studenten kan henvende seg for hjelp. 

 

Friskis&Svettis Værste

Med et studentmedlemskap til en rabattert pris får studentene et medlemskap hvor de kan du trene på alle Friskis&Svettis treningssteder i Fredrikstad. Dette dekker hele treningstilbudet, både det som er organisert og adgang til styrkerom. Her kan studentene velge mellom et topp moderne styrkerom, gruppetrening i sal eller spinning.

 

Frisør

Snæbbus Hair Helsehuset har flotte lyse lokaler med topp moderne utstyr rett ved siden av Fagskolen i Østfold. Hver mandag - onsdag får studenter 20% i studentrabatt.

 

Rabatt på kollektivtransport

  • Buss: Studentrabatt gjelder på alle lokale bussruter i Østfold for personer med gyldig studentbevis fra skolen. Rabatten gjelder kun periodebilletter – ikke enkeltbilletter.
  • Tog: Studenter ved skolen som fremviser legitimasjon og bekreftelse for betalt semesteravgift, får 25% rabatt på ordinære priser på enkeltbilletter. Studenter mellom 16 og 30 år får ca. 40% rabatt på 30 dagers periodebillett.
  • Parkering: Skolen disponerer et antall parkeringsplasser rett ved skolen. For å parkere på denne plassen kreves det gyldig parkeringskort, noe studenter får gratis ved behov. Det er inngått avtale mellom Fagskolen i Østfold og Fredrikstad kommune ved Parkering og transport/Regulering og teknisk drift om leie av 150 parkeringsplasser innenfor parkeringsarealet, kjent som «Bjølstadjordet», som Fredrikstad kommune disponerer på Værste på Kråkerøy i Fredrikstad. Fagskolen i Østfold betaler kr 4 500,- inkludert mva. pr. parkeringsplass pr. år.
  • Kaffeautomat/mineralvann: Fagskolen I Østfold har inngått avtale med COCA-COLA ENTERPRISES NORGE AS om utlån av utstyr for drikke, en mineralvannautomat. Skolen har også kaffeautomat. Et evt. overskudd av dette salget skal tilkomme studentene.

 

 

Nyttige ressurser:


Link til OFFICE 365: http://ostfoldfk.sharepoint.com

Veiledning for anskaffelse av bærbar PC. Les mer »

Skolerute 2017-2018 med viktige datoer. Les mer ››

Følg med på Østfold Fylkeskommunes utdanningsportal.

Informasjon om særskilt tilrettelegging under eksamen. Ler mer ››

Søknadskjema for særskilt tilrettelegging under eksamen. Last ned her ››

 

 

Utskrift fra privat bærbar: 

utskrift-OSX.zip
SafeQ Klient OFK.zip
BHC652PCL6Winx86_3600NO.zip
BHC652PCL6Winx64_3600NO.zip

 

Direkte fronter: https://fronter.com/ostfoldvgs

Få tilgang til din personlige skolemail her: https://epost.ostfoldfk.no


Bidra til at Fagskolen i Østfold blir synlige på sosiale kanaler;


Kart over området, parkering og offentlig transport »

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner