Content4| col3

Studietilbud ved Fagskolen i Østfold

Vi har et bredt studietilbud innen både tekniske fag og helse- oppvekstfag. Ta en titt gjennom oversikten under for å se hva som passer for deg. Noen av studieretningene er vi alene om å tilby.

Våre forelesere har høy faglig kompetanse og praktisk erfaring, og alle linjene er praktisk orienterte med utfordringer som du vil møte i yrkeslivet. Klikk deg inn på studieretningene under for mer detaljert informasjon om innhold og hva slags kvalifikasjoner og muligheter de gir deg ved endt studie. 

Tekniske fag

Bygg

Kvalifiserer til jobber innen byggeledelse, konsulentvirksomhet, byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Les mer om Bygg-studiet »

BIM-tekniker, konstruksjon

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram.

Les mer om BIM-studiet »

Elkraft

Kunnskap om styringer i elektriske installasjoner gir en oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Les mer om Elkraft-studiet »

Maskinteknikk

Maskinteknikk gir gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske, mekaniske og administrative emner.

Les mer om Maskinteknikk-studiet »

Prosessteknikk

Utdanningen kvalifiserer for arbeid som førstefagretningsleder, arbeidsleder og skiftleder, teknisk assistent og driftsassistent, samt faglærer og opplæring av personell på land og offshore.


Les mer om Prosessteknikk-studiet »

Matteknikk

Utdanningen gir kompetanse om produksjon av mat fra råvare inn i bedrift til ferdigvare ut i markedet. En del av studiet er produktutvikling med fokus på produksjonskvalitet og produksjonshygiene.

Les mer om Matteknikk-studiet »

Helsefag

Barsel- og barnepleie

Utdanningen gir kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barselkvinner, fødende, friske nyfødte, syke barn,  og deres pårørende.Les mer om Barsel- og barnepleie-studiet »

Livsstils- og kroniske sykdommer

Utdanningen gir kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til pasienter med livsstils- og kroniske sykdommer,  og deres pårørende.
Les mer om Livsstil- og kroniske sykdommer-studiet »

Logistikk og service i helsetjenesten

Utdanningen gir kompetanse i effektiv og korrekt logistikkhåndtering for å sikre god pasientforløp og en forutsetning til å gi gode helsetjenester.Les mer om Logistikk og service i helsetjenesten »

Helse, aldring og aktiv omsorg

Utdanningen gir kompetanse til å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen.Les mer om Helse, aldring og aktiv omsorg-studiet »

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Utdanningen gir kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)Les mer om Helseadministrasjon og pasientretted IKT-systmer-studiet »

Kreftomsorg og lindrende pleie

Utdanningen gir kompetanse i hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie, fysisk, psykisk, og sosialt og åndelig/eksistensielt.

Les mer om Kreftomsorg og lindrende pleie-studiet »

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanningen gir kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser.


Les mer om Psykisk helsearbeid og rusarbeid-studiet »

Barn med særskilte behov (oppvekstfag)

Utdanningen gir kompetanse i å legge til rette for barn med særskilte behov, og forstå at tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet.

Les mer om Barn med særskilte behov-studiet »
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner