Content4| col3

Studietilbud ved Fagskolen i Østfold

Vi har et bredt studietilbud innen både tekniske fag og helse- oppvekstfag. Ta en titt gjennom oversikten under for å se hva som passer for deg. Noen av studieretningene er vi alene om å tilby.

Våre forelesere har høy faglig kompetanse og praktisk erfaring, og alle linjene er praktisk orienterte med utfordringer som du vil møte i yrkeslivet. Klikk deg inn på studieretningene under for mer detaljert informasjon om innhold og hva slags kvalifikasjoner og muligheter de gir deg ved endt studie. 

Jeg vet hva jeg skal velge – jeg vil laste ned søknadsskjema » 

Tekniske fag

Bygg

Kvalifiserer til jobber innen byggeledelse, konsulentvirksomhet, byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Les mer om Bygg-studiet »

BIM-tekniker, konstruksjon

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram.

Les mer om BIM-studiet »

Elkraft

Kunnskap om styringer i elektriske installasjoner gir en oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Les mer om Elkraft-studiet »

Maskinteknikk

Maskinteknikk gir gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske, mekaniske og administrative emner.

Les mer om Maskinteknikk-studiet »

Prosessteknikk

Utdanningen kvalifiserer for arbeid som førstefagretningsleder, arbeidsleder og skiftleder, teknisk assistent og driftsassistent, samt faglærer og opplæring av personell på land og offshore.


Les mer om Prosessteknikk-studiet »

Matteknikk

Utdanningen gir kompetanse om produksjon av mat fra råvare inn i bedrift til ferdigvare ut i markedet. En del av studiet er produktutvikling med fokus på produksjonskvalitet og produksjonshygiene.

Les mer om Matteknikk-studiet »

Helsefag

Barsel- og barnepleie

Utdanningen gir kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barselkvinner, fødende, friske nyfødte, syke barn,  og deres pårørende.Les mer om Barsel- og barnepleie-studiet »

Livsstils- og kroniske sykdommer

Utdanningen gir kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til pasienter med livsstils- og kroniske sykdommer,  og deres pårørende.
Les mer om Livsstil- og kroniske sykdommer-studiet »

Logistikk og service i helsetjenesten

Utdanningen gir kompetanse i effektiv og korrekt logistikkhåndtering for å sikre god pasientforløp og en forutsetning til å gi gode helsetjenester.Les mer om Logistikk og service i helsetjenesten »

Helse, aldring og aktiv omsorg

Utdanningen gir kompetanse til å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen.Les mer om Helse, aldring og aktiv omsorg-studiet »

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Utdanningen gir kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)Les mer om Helseadministrasjon og pasientretted IKT-systmer-studiet »

Kreftomsorg og lindrende pleie

Utdanningen gir kompetanse i hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie, fysisk, psykisk, og sosialt og åndelig/eksistensielt.

Les mer om Kreftomsorg og lindrende pleie-studiet »

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanningen gir kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser.


Les mer om Psykisk helsearbeid og rusarbeid-studiet »

Barn med særskilte behov (oppvekstfag)

Utdanningen gir kompetanse i å legge til rette for barn med særskilte behov, og forstå at tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet.

Les mer om Barn med særskilte behov-studiet »
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner